Semestr 1
Kurs# godzin w tygodniu# ECTS
WĆLPS

Danologia I Wprowadzenie

Wprowadzenie do analizy danych, projektowania rozwiązań i zastosowań.

200206

Probabilistyczne Uczenie Maszynowe

Wybór modeli, uczenie i wnioskowanie, analiza statystyczna wyników. Liniowe modele Bayesowskie, mieszanina rozkładów Gaussa, ukryte modele Markova.

202006

Indukcyjne metody analizy danych

Uczenie nadzorowane i nienadzorowane w zadaniach klasyfikacji i regresji: drzewa decyzyjne, support vector machines, systemy regułowe, rodziny klasyfikatorów.

202028

Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji

Teoria Dempstera-Shafera, przetwarzanie wiedzy niepewnej, sieci bayesowskie, zbiory przybliżone, obliczenia granulacyjne.

102004

Obliczeniowa nauka o sieciach

Modele i typy sieci (networks), ich ewolucja, właściwości: identyfikacja i ewolucja skupisk, procesy rozprzestrzeniania, odporność sieci i predykcja linków.

100012

Metody planowania i analizy eksperymentu

Podstawowe pojęcia statystyczne, analiza opisowa danych, testowanie hipotez, ocena zależności zmiennych losowych, prezentacja wyników.

100002
Fizyczne podstawy współczesnej informatyki100001

Język obcy A1 lub A2

Kurs językowy do wyboru prowadzony przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.

030001
Semestr 2
Kurs# godzin w tygodniu# ECTS
WĆLPS

Analiza języka naturalnego

Przetwarzanie tekstu od przygotowania danych do rozumienia: narzędzia i zasoby językowe, wydobywanie informacji i wiedzy, analiza dyskursu i automatyzacja dialogów

200204

Analiza mediów społecznościowych

Gromadzenie i analiza danych społecznościowych, badanie zachowania użytkowników, deanonimizacja, analiza wpływu i popularności, badanie opinii i nacechowania emocjonalnego, predykcja zdarzeń.

100204

Głębokie modele uczenia maszynowego

Deep learning, autokodery, sieci DBN (Deep Belief Network), sieci konwolucyjne, sieci rekurencyjne LSTM.

102016

Praca dyplomowa I

Przygotowywanie pracy magisterskiej połączone z prezentacją tematyki pracy na seminarium.

000202

Przetwarzanie danych masowych

Big data: narzędzia do przetwarzania: Spark, Hadoop, algorytmy rozproszone i metody aproksymacji.

101004

Analiza danych multimedialnych – moduł wybieralny

Jeden z dwóch poniższych modułów

200204

Analiza Obrazu

Pozyskiwanie informacji z obrazów: ekstrakcja cech wizualnych, znajdowanie obiektów złożonych i fragmentów powielonych, śledzenie obiektów, rozpoznawanie pisma.

Analiza Mowy

Automatyczne rozpoznawanie mowy, modele akustyczne i językowe, techniki dekodowania mowy, adaptacja mówcy i personalizacja, rozpoznawanie płci, systemy call-center.

Danologia II Zastosowania000022
Podstawy biznesu i ochrona własności intelektualnej200003

Język obcy B2+

Kurs językowy do wyboru prowadzony przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.

010001
Semestr 3
Kurs# godzin w tygodniu# ECTS
WĆLPS
Praca dyplomowa II0001018
Seminarium dyplomowe000022
Etyka nowych technologii000012

Eksploracja danych behawioralnych – moduł wybieralny

Jeden z dwóch poniższych modułów

100103

Eksploracja danych językowych

Infrastruktury technologii językowych i wielkie dane, wielojęzyczne przetwarzanie tekstów, analiza tematyczna, analiza struktury semantyczno-pragmatycznej tekstu, odpowiadanie na pytania, systemy dialogowe.

Personalizacja i systemy rekomendacyjne

Metody rekomendacji, modelowanie osobowości i wykorzystanie zachowań użytkowników.

Eksploracja danych złożonych – moduł wybieralny

Jeden z dwóch poniższych modułów

100103

Analiza danych złożonych

Przetwarzanie danych strumieniowych, uczenie relacyjne i grupowanie w sieciach, uczenie przyrostowe, active learning, concept drift.

Techniki rozmyte i ich zastosowania

Zbory rozmyte (typu-1 i typu-2), wnioskowanie rozmyte (model Mamdani, model Takagi-Sugeno), wnioskowanie rozmyte oparte na zbiorach przedziałowych, rozmyte zbiory przybliżone, klasteryzacja rozmyta, rozmyte drzewa decyzyjne, miary i agregaty rozmyte

Nowe Trendy – moduł wybieralny

Jeden z dwóch poniższych kursów wybieralnych

100022

Nowe trendy w danologii

Semantic Web, analiza danych z sieci sensorycznych, neuronauka i kognitywistyka w zarządzaniu wiedzą, integracja danych publicznych, nowe narzędzia w danologii.

Nowe trendy w multimediach

Zastosowania współczesnej grafiki w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, Zastosowania grafiki komputerowej, analizy mowy i video w systemach interaktywnych oraz systemach typu IVR, Analiza emocji w przekazach audio i video., Biometryczne zastosowania technik analizy obrazów i mowy, Wykrywanie specyficznych zachowań w przekazach wideo.